برچسب: Soleimani

0

شهید سپهبد قاسم سلیمانی

دارنده نشان ذوالفقار که بالاترین نشان نظامی کشورعزیزمان است، بهتر اینست که بگویم دارنده نشان در قلب بسیاری از ایرانیان و مردم جهان، بزرگمردی که عشق را معنایی دوباره کرد و شیر آهن کوه...