برچسب: NationalSkills

0

معرفی مسابقات جهانی و ملی مهارت

مسابقات جهانی مهارت World Skills Competition هر دو سال یک بار بین جوانان زیر بیست و یک سال (در چند رشته 23 سال) در یکی از کشور های جهان برگزار می شود و در ایران این مسابقات هر ساله برگزار می شود و از بین برگزیدگان 2 سال یک نفر به مسابقات جهانی اعزام می شود.