برچسب: سوالات دوره PLC

0

سوالات دوره PLC

الکترونیک صنعتی Industrial Electronic انواع منابع تغذیه را نام ببرید. منبع جریان و منبع ولتاژ. چهار روش کنترل ولتاژ را نام ببرید. استاتیک سوئیچ، اتو ترانس، هسته‌های اشباع شونده و سوئیچینگ. چرا تریستور خود‌روشن‌شونده...