دسته: بزرگان

0

شهید سپهبد قاسم سلیمانی

دارنده نشان ذوالفقار که بالاترین نشان نظامی کشورعزیزمان است، بهتر اینست که بگویم دارنده نشان در قلب بسیاری از ایرانیان و مردم جهان، بزرگمردی که عشق را معنایی دوباره کرد و شیر آهن کوه...

لینگستون هیوز 0

چند شعر از لنگستون هیوز با ترجمه احمد شاملو

عمله‌های جاده‌ی فلوريدا دارم یه جاده می‌سازم تا ماشینا از روش رد شن، دارم یه جاده می‌سازم میون نخلا تا روشنی و تمدن از روش رد شه. □ دارم یه جاده می‌سازم واسه سفیدپوسّای...