دسته: کتاب و فیلم

لینگستون هیوز 0

چند شعر از لنگستون هیوز با ترجمه احمد شاملو

عمله‌های جاده‌ی فلوريدا دارم یه جاده می‌سازم تا ماشینا از روش رد شن، دارم یه جاده می‌سازم میون نخلا تا روشنی و تمدن از روش رد شه. □ دارم یه جاده می‌سازم واسه سفیدپوسّای...

0

اشک یتیم

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی                فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست پرسید زان میانه یکی کودک یتیم               ...

0

حافظ

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند             واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند                   باده...