دسته: آموزش

0

لمسه دوزی

⦁ Chamfer cycle 80*60 – fillet 15- height segs 4 –fillet segs 4 – sides 30 – cap 2 ⦁ Click right and convert to edit poly ⦁ Select middle vertex then selection-select-pattern-dots for...

0

معرفی مسابقات جهانی و ملی مهارت

مسابقات جهانی مهارت World Skills Competition هر دو سال یک بار بین جوانان زیر بیست و یک سال (در چند رشته 23 سال) در یکی از کشور های جهان برگزار می شود و در ایران این مسابقات هر ساله برگزار می شود و از بین برگزیدگان 2 سال یک نفر به مسابقات جهانی اعزام می شود.